Doorslagzone

Meer informatie:

Planning

  • medio
    2018

    Planning volgt

Doorslagzone

De Doorslagzone ligt naast het gebouw van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het is het grasveld aan de Doorslag, voor het Stadshuis en Stadstheater en Kunstencentrum DE KOM.

Wat gaat hier gebeuren?

De ambitie voor deze locatie is: verschillende, duurzame woningen. Ook een levendige begane grond en het aanleggen van groen zijn opgenomen in de eerste ideeën. Bijvoorbeeld in de vorm van stadstuinen tussen de gebouwen en op hogere verdiepingen. En er kunnen langs het water aantrekkelijke terrasjes komen. De wens is dat de gebouwen zo worden geplaatst dat er doorzichten naar de Doorslag vanuit City ontstaan, en andersom.

Waarom?

Er is in Nieuwegein grote vraag naar woningen. Daarnaast maken we City hiermee duurzamer, aantrekkelijker en levendiger.

Hoe staat het er nu mee?

Er lopen momenteel nog onderhandelingen met de ontwikkelaar NEOO/Koopmans over het bouwplan.

Meedoen

Als er een overeenkomst met de ontwikkelaar is, start de inspraak. Bij de verdere vernieuwing van City Nieuwegein wil de gemeente nadrukkelijk de stad betrekken. U doet toch ook mee? Houd de gemeentepagina in de Molenkruier in de gaten en volg de gemeente via social media. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over City door een email te sturen naar city@nieuwegein.nl