Erfstede

Planning

Erfstede

Dit is het gebied waar nu Zakencentrum Nieuwegein en het afgebrande TheAtro staan.

Wat gaat hier gebeuren?

Bij de Erfstede heeft de gemeente alleen de openbare ruimte in bezit. Er is overleg met de grondeigenaren om te kijken hoe, met een gezamenlijke aanpak, de kwaliteit van het gebied Erfstede kan worden verbeterd. De verplaatsing van het busstation naar de andere kant van de trambaan biedt hiervoor nieuwe kansen.

Waarom?

De gemeente heeft de ambitie om City Nieuwegein onder andere aantrekkelijker en levendiger te maken. Nu het busstation naar de andere kant van het tramspoor verplaatst gaat worden, ontstaat erop deze locatie ruimte om die ambitie te verwezenlijken. Voor directe bewoners van de Erfstede en het aanzien van City Nieuwegein zou het mooi zijn als de resten van het afgebrande TheAtro plaats kunnen maken voor aantrekkelijke en levendige nieuwbouw die aan de wensen van de stad voldoet. De gemeente is hier dus wel afhankelijk van de samenwerking met de eigenaren van de panden op de Erfstede.

Hoe staat het er nu mee?

De gemeente kan meewerken als de eigenaren met een plan komen dat past in de ambities van de gemeente.

Meedoen

Als er plannen zijn, worden ze met de directe buurt besproken. Daarnaast is er natuurlijk ook altijd inspraak bij de formele procedures.