NVM – Aankomstplein

Planning

NVM – Aankomstplein

Deze locatie ligt aan de Doorslag en de Fakkelstede ter hoogte van de Karwei. Het is de plek bij de ingang van parkeergarage Stadshuis waar ook het gebouw van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) staat.

Wat gaat hier gebeuren?

Gezien de herontwikkeling van de locatie Doorslagzone ziet de NVM zich genoodzaakt om te onderzoeken of herhuisvesting in de regio mogelijk is. Mochten ze verhuizen dan ontstaan hier mogelijkheden voor verbetering van de entree naar City: een mooi aankomstplein en woningen aan de Doorslag.

Waarom?

Een aankomstplein maakt City makkelijker bereikbaar. Dat maakt City Nieuwegein levendiger en aantrekkelijker.

Meedoen

Bij de verdere vernieuwing van City Nieuwegein wil de gemeente nadrukkelijk de stad betrekken. U doet toch ook mee? Houd de gemeentepagina in de Molenkruier in de gaten en volg de gemeente via social media. U kunt zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over City door een email te sturen naar city@nieuwegein.nl